Skip directly to content

Zithromax™ 希舒美™

Zithromax™希舒美™是口服抗生素,只需每日服用一次。希舒美™具廣譜抗菌能力及依從性高等特點1。希舒美™備有口服水劑, 藥丸和注射劑三種,希舒美™的療程可短至3天1

參考資料:

  1. Zithromax™ (azithromycin) Prescribing Information. Pfizer Corporation Hong Kong Limited: Version November 2018.
[PP-CPF-HKG-0063] SEP 2019